Dernek Genel Kurulun toplantıya çağrılması dilekçe örneği

Dernek Genel Kurulun toplantıya çağrılması Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız dernek genel kurulun toplantıya çağrılması dilekçe örneğini görebilirsiniz.

……….. ….. SULH HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                               :

VEKİLİ                                 : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                :                       

DAVA                                    : Genel Kurulun toplantıya çağrılması talebine ilişkindir.

AÇIKLAMALAR                : 1- Davacı müvekkil ……………. derneğinin …… no’lu üyesidir.

            2- Adı geçen dernek yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre ………..kişiden oluşmaktadır. Ancak çeşitli sebeplerle meydana gelen boşalmalar sebebiyle yedeklerden atama yapılmış, fakat şu anda yasada öngörülen üye tam sayısının yarısının altına düşmüştür.

            3- MY. 84. maddesine göre kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde genel kurulun toplantıya çağrılması gerekirken bugüne kadar hiçbir çağrı yapılmamıştır.

            Genel kurulun toplantı yaparak eksik üyelerin yerine seçim yapabilmesi için genel kurulu toplantıya çağırmak amacıyla işbu talepte bulunulması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER         :

DELİLLER                           : Dernek tüzüğü, karar defteri, üye kayıt listesi vs. tüm yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilerin delillere göre kabulü ile, ………………… derneği genel kurulunu toplantıya çağırmak üzere üyelerden üç kişinin görevlendirilmesine karar verilmesini saygıyla vekaleten arz ile talep ederiz.

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)