Derneğin kendiliğinden sona erdiğinin tespiti dava dilekçe örneği

Derneğin kendiliğinden sona erdiğinin tespiti davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız derneğin kendiliğinden sona erdiğinin tespiti dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

…..        SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN  HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :

VEKİLİ                                 : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                :

DAVA                                    : Derneğin kendiliğinden sona erdiğinin tespiti talebidir.

OLAYLAR                           : 1- Davacı müvekkil …………. derneğinin …… no’lu üyesidir.

            2- Davacının da üyesi bulunduğu dernek Medeni Yasa’nın 87. maddesinde sayılan sebeplerden olan ……………………… sebebiyle aynı madde gereğince kendiliğinden sona ermiş bulunmaktadır.

            Bu durumun yasal olarak da tespiti için işbu talepte bulunmak zorunlu olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER         :

DELİLLER                           : Dernek tüzüğü ve sair tüm belge ve deliller.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davanın kabulü ile ………………. derneğinin, Medeni Yasa hükümlerine göre kendiliğinden sona erdiğinin tespit edilmiş olduğuna karar verilmesini saygıyla vekaleten arz ile talep ederiz.

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)