Denkleştirme bedelinin ödenmesinin ertelenmesi dava dilekçe örneği

Denkleştirme bedelinin ödenmesinin ertelenmesi davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız denkleştirme bedelinin ödenmesinin ertelenmesi dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

. AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI                               :

VEKİLİ                                 : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                :

DAVA                                    : Denkleştirme bedelinin ödenmesinin ertelenmesi talebidir.

OLAYLAR                           : 1- Davacı müvekkil ile davalı karı-kocadır.

            2- Eşler arasında, paylaşmalı mal ayrılığı rejimi uygulanmakta iken, mal rejimini değiştirip başka bir rejime geçmişlerdir.

            3- Bu değişiklik sebebiyle yapılan tasfiye neticesinde davalının, davacı müvekkilde bir miktar denkleştirme payı alacağı doğmuştur. Ancak ……………. sebebiyle bunun derhal ödenmesi davacı için ciddi güçlükler doğuracağından, gösterilecek teminatlar karşılığında bu ödemelerin 6 ay ertelenmesini talep ediyoruz.

            Ödemelerin uygun süre ertelenebilmesi için işbu talepte bulunmak zorunlu olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER         :

DELİLLER                           : Nüfus kaydı, mal rejimi sözleşmeleri, tanık beyanı ve her tür delil.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davanın kabulü ile, denkleştirme bedelinin ödenmesinin .. ay ertelenmesine karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. ../../..

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)