Denkleştirme alacağı dava dilekçe örneği

Denkleştirme alacağı davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız denkleştirme alacağı dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : v. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVA                                     : Denkleştirme alacağı davasıdır. (…….. TL)

OLAYLAR                             : 1- Davacı müvekkil ile davalılar, müşterek muris ……………………… in ortak mirasçılarıdır. Muris, …./…./……. tarihinde vefat etmiştir.

            2- Davacı, murisin sağlığında onunla birlikte uzun yıllar oturmuş ve emek ve gelirlerini ailesine Özgülemiştir. Miras taksimi sırasında, diğer mirasçıların bu hususu bilmelerine rağmen, davacının fazladan bir miktar almasını kabul etmemişlerdir.

            Böylece davacı müvekkil denkleştirme alacağı için işbu davayı açmak zorunda kalmıştır.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : Veraset ilamı, tanık beyanı ve her tür yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davanın kabulü ile, denkleştirme alacağı olarak davalılardan müştereken ve müteselsilen …… (……..) TL en yüksek mevduat faiziyle birlikte alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin hakkın saklı tutulmasına ve masraf ve vekalet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. ../../..

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)