Delil tespiti dilekçe örneği

Delil tespiti Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız delil tespiti dilekçe örneğini görebilirsiniz.

SULH HUKUK MAHKEMESİNE

DELİL TESPİTİ

İSTEYEN                               : ……..                       

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI………

KONUSU                                : Delil tespiti talebinden ibarettir.

OLAYLAR                             : 1- ………. .. Sokakta … nolu bina müvekkilime aittir. ………. ilçesinde ……… pafta, ……… ada ve …….. parsel olarak müvekkilim adına kayıtlıdır.

            2- Bu binanın hemen yanında yeni bir inşaat hazırlığı başlamıştır. Hazırlığı yapılan inşaatın ileride müvekkilime ait binaya zarar verme ihtimali mevcuttur. Bu nedenle müvekkilime ait bulunan binanın halihazır durumunun, değerinin bilirkişi aracılığı ile tespiti zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : Tapu kayıtları, bilirkişi incelemesi, keşif ve her türlü delil.

SONUÇ VE İSTEM                : İşin ivediliği nedeniyle, fenni bilirkişi aracılığı ile müvekkilimin taşınmazı başında keşif yapılarak binanın halihazır durumunun ve değerinin delil tespiti yoluyla tespitine karar verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Tespit İsteyen Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)