Delil tespiti dava dilekçe örneği

Delil tespiti davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız delil tespiti dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

….. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DELİL TESPİTİ

İSTEYEN                               :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

KARŞI TARAF                      :

TALEP KONUSU                  :

OLAYLAR                             : Delil tespiti talebinden ibarettir.

OLAYLAR                             : 1- Mülkiyeti müvekkilim ……..’e ait ve …….ili, ……….., ……….. ……….. mevkiinde bulunan iki katlı binanın ……..Valiliğinin …………. tarih ve ………………….. sayılı kararı gereğince ……….. tarihinde yıkılacağı ……….. tarihinde müvekkilime tebliğ edilmiştir.

            2- Müvekkilime ait binanın yıkılması durumunda müvekkilimin büyük maddi zarara uğrayacağı açıktır. Bu nedene dayanarak bilirkişi marifetiyle keşif icra edilerek;

            a) Binanın var olup olmadığının,

            b) Mevcut binanın vasıflarının ve değerinin,

            c) Binanın bahçesinde mevcut ağaçların sayı cins ve yaş itibariyle özellik ve değerlerinin,

            d) Bina çevresini çeviren duvar vs.nin,

            e) Binanın bulunduğu alanda askeri birliklere ait, tel örgü, askeri levha, askeri eğitim ve atış alanı, askeri tesis vs. her türlü askeri birliği anımsatan işaretin olmadığının tespitini talep etme zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : Tapu kayıtları, keşif, bilirkişi, tanık ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda saydığımız nedenlerle, gerekli tespitin yaptırılmasını ve varılacak sonuçların delillerin tespiti hükümleri çerçevesinde tespitini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz. ../../..

Delil Tespitini İsteyen Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)