Değer artış payı verilmesi dava dilekçe örneği

Değer artış payı verilmesi davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız değer artış payı verilmesi dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : v. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVA                                     : Değer artış payı verilmesi talebidir. (……TL)

OLAYLAR                             : 1- Davacı müvekkil ile davalı karı-kocadır.

            2- Eşler arasında, edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanmakta iken, mal rejimini değiştirip başka bir rejime geçmişlerdir.

            3- Davacı müvekkil, davalıya ait arabanın edinilip iyileştirilmesinde karşılıksız olarak büyük katkı sağlamıştır. Bu sebeple bu malda değer artışı oranında hakka sahip olmuştur.

            Bu hakkın temini için işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : Nüfus kaydı, mal rejimi sözleşmeleri, tanık beyanı ve her tür delil.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davanın kabulü ile, davalıya ait arabanın değer artışı olarak ……. (…..) TL’nın davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ait talep hakkının saklı tutulmasına ve mahkeme masrafları ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. ../../..

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)