Davanın Yenilenmesi dilekçe örneği

Davanın Yenilenmesi Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız davanın Yenilenmesi dilekçe örneğini görebilirsiniz.

YE TİCARET MAHKEMESİNE

DOSYA ESAS NO                  :

KARŞI DAVANIN

YENİLENMESİNİ İSTEYEN

(KARŞI DAVACI

DAVALI)                                :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

ADRESİ                                 :

DAVACI                                 :

ADRESİ                                 :

VEKİLİ                                  :

ADRESİ                                 :

T. KONUSU                           : Başvurmaya bırakılan davanın kaldığı yerden yürütülmek üzere yenilenip taraflara çağrı kağıdı gönderilmesi dileğidir.

            1- Yukarıda dosya numarası ve tarafları yazılı davamızın ……… günlü duruşmasında bulunamadık. Davalı tarafta davayı takip etmediğinden davanın taraflardan birinin başvurmasına kadar işlemden kaldırılmasına karar verildiğini öğrendik.

            2- …………. maddesi uyarınca başvurarak davamızı yeniliyoruz. İşlemden kaldırılma kararından başlıyarak bir ay geçmediğinden harç yatırmıyoruz.

SONUÇ VE İSTEM                : Davamızın kaldığı yerden başlamak üzere yenilenmesine, duruşma günü verilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmesine karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederiz. ../.

                                                           Davalı ve Karşı Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)