Davanın İhbarı dilekçe örneği

Davanın İhbarı Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız davanın İhbarı dilekçe örneğini görebilirsiniz.

….. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DOSYA NO                            :

DAVAYI İHBAR EDEN

(DAVALI)                              :

DAVALI VEKİLİ                   :

DAVACI                                 :

DAVACI VEKİLİ                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVA KENDİSİNE

İHBAR EDİLEN                    :

DAVA KONUSU                    : Mahkemenizde görülmekte olan ……../….. Esas sayılı davanın ……….’ya ihbarı talebidir.

OLAYLAR                             : 1- Müvekkilim davalı ………., ……. tarihli satım sözleşmesiyle ……… A.Ş.’den …….adet bürosit marka büro koltuğu ile ……adet büro masası satın alarak ücretini de peşin olarak ödemiştir.

            2- Müteahhit olan müvekkilimden daire satın almaya gelen davacı ……….. daire pazarlığı sırasında müvekkilimin satın alarak bürosuna koyduğu masanın kendisine ait olduğunu söylemiştir. Davacı, masayı masanın ayaklarına koymuş olduğu (boyalı ve özel aramalı) işaretten tanıdığını iddia etmiştir.

            3- Söz konusu nedenlerle ……… masanın iadesi talebiyle müvekkilime dava açmıştır. Bu durumda satıcı ……….’nın …… hükmü gereğince zapta karşı tekeffül borcu bulunduğundan iş bu davanın kendisine ihbarı zorunluluğu doğmuştur.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda sayılan nedenlerle ………….’ya müvekkilim ……….. yerine geçerek davayı takip etmesi veya davaya katılması gerektiğinin ……. hükümlerine göre ihbar edilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz. ../../..

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)