Davalının babalığına ve çocuğa aylık nafakaya hükmedilmesi dava dilekçe örneği

Davalının babalığına ve çocuğa aylık nafakaya hükmedilmesi davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız davalının babalığına ve çocuğa aylık nafakaya hükmedilmesi dava dilekçe örneğini görebilirsiz.

AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVA                                     :

DAVA KONUSU                    : Davalının babalığına ve çocuğa aylık …. TL nafakaya hükmedilmesi talebidir.

OLAYLAR                             : 1- Davacı müvekkile ile aynı fabrikada çalışan davalı .. yıldır gönül ilişkisi yaşamaktadırlar. Bundan .. yıl önce müvekkilime evlenme teklif etmiş ve müvekkilimin bunu kabul etmesine rağmen davalı bu vaadini yerine getirmemiştir. Bu ilişkiden müvekkilimin bir kız çocuğu dünyaya gelmiştir.

            2- Davalı bu ilişkiden doğan çocuğu kabul etmemektedir. Müvekkilimin daha önce hiç kimseyle bu tür bir ilişkisi olmadığı için çocuğun davalıya ait olduğu açıktır.

            3- Çocuğa kayyım tayini için Sulh Hukuk Mahkemesine tezkere yazılması gereği vardır.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : Nüfus kaydı, doğum kayıtları, fotoğraflar, tanık beyanı, doktor raporu ve her türlü delil.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda saydığımız nedenlerle, davalının babalığına ve çocuk için aylık … TL (…..) lira nafakaya hükmedilmesine, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. ../../..

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)