Davadan feragata ilişkin dilekçe örneği

Davadan feragata ilişkin Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız davadan feragata ilişkin dilekçe örneğini görebilirsiniz.

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DOSYA NO                            :

DAVADAN FERAGAT

EDEN (DAVACI)                   :

DAVACI VEKİLİ                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVALI VEKİLİ                   :

DAVA KONUSU                    : Davadan feragatimize ilişkin beyanımızın sunulmasından ibarettir.

FERAGAT NEDENLERİ       : 1- Mahkemenizde görülmekte olan ……../…. esas numaralı davada, davalı ……….’nın, müvekkilim ………. adına kayıtlı ………..ada ……… parsel sayılı ve Yenimahalle sınırları içerisinde bulunan arsa üzerine yapmış olduğu haksız inşaat nedeniyle el atmanın önlenmesi kararının verilmesi istenilmiş olup dava halen devam etmektedir.

            2- Yukarıda esas numarasını vermiş olduğumuz el atmanın önlenmesine ilişkin bu davadan feragat ediyoruz. Feragatimize ilişkin iş bu beyanımızın kabulü ile davalıya tebliğini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz. ../../..

            Arz ederim. Saygılarımla,

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)