Çocukla kişisel ilişki kurulması dava dilekçe örneği

Çocukla kişisel ilişki kurulması davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız çocukla kişisel ilişki kurulması dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVA                                     :

DAVA                                     : Çocukla kişisel ilişki kurulması talebi.

OLAYLAR                             : 1- Davacı müvekkil ile davalı evliyken …./…./……. tarihinde boşanmışlardır.

            2- Boşanma sırasında müşterek çocukların velayeti davacı babaya verilmişken daha sonra davalı, …………….. Aile mahkemesinin ekte sunulan ilamına göre baba üzerinde olan velayet hakkını kaldırarak kendi üzerine almıştı. Ancak bu velayetin kaldırılması sırasında mahkeme baba ile çocuk arasındaki şahsi münasebetleri tesis etmemiştir.

            Şimdi davacı ile velayet hakkı kaldırılan çocukları arasında kişisel ilişki kurulması için işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : Boşanma ilamı, velayetin kaldırılmasına dair ilam ve her tür delil.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davanın kabulü ile, davacı baba ile küçük çocukları arasında uygun kişisel ilişki kurulmasına karar verilmesini, masraf ve vekalet ücretinin de davalıya yükletilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. ../../..

            Arz ederim. Saygılarımla,

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)