Çocuk için nafakaya karar verilmesi dava dilekçe örneği

Çocuk için nafakaya karar verilmesi davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız çocuk için nafakaya karar verilmesi dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVA                                     :

DAVA                                     : Çocuk için nafakaya karar verilmesi talebidir. (………. TL)

OLAYLAR                             : 1- Davacı müvekkil davalı ile evliyken boşanmışlar ve müşterek çocukların velayetleri davacı babaya bırakılmıştır. Buna dair ilam ektedir.

            2- Ancak boşandıktan sonra tarafların maddi durumları değişmiş, davacı baba işsiz kaldığı gibi, davalı annede yüksek maaşla çalışmaya başlamıştır. Ayrıca davacı ev kirası vermekte olup, davalı ailesiyle birlikte kaldığı için kira da ödememekte ve her ay oldukça tasarruf yapabilmektedir.

            Bu durumda müşterek çocukların zaruri ve eğitim giderleri için davalıdan nafaka istemek zorunlu olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : Boşanma ilamı, öğrenci belgeleri, gelir belgeleri, tanık beyanı vs. delil.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davanın kabulü ile, davalı anneden müşterek çocuklar için aylık ……… TL nafaka alınmasına, masraf ve vekalet ücretlerinin de davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. ../../..

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)