Cinsiyet kaydının düzeltilmesi dava dilekçe örneği

Cinsiyet kaydının düzeltilmesi davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız cinsiyet kaydının düzeltilmesi dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVA KONUSU                    : Cinsiyet kaydının düzeltilmesi talebinden ibarettir.

OLAYLAR                             : 1- Müvekkilem ……………., ………. ili, ………. ilçesi …………. mahallesi …… hane …… cilt …… sayfada nüfusa kayıtlıdır.

            2- Müvekkilem kadın olduğu halde nüfusa yanlışlıkla erkek olarak yazılmıştır. Bu durum ekte sunduğumuz sağlık kurulu raporu ve tanık beyanlarıyla sabittir.

            3- Müvekkilemin cinsiyeti hakkında düşünülen bu yanlış kaydın düzeltilebilmesi için işbu davanın açılması zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : Nüfus kaydı, sağlık kurulu raporu, tanık beyanı ve her türlü delil.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davamızın kabulü ile, müvekkile …………………..’nin nüfusta ‘erkek’ yazılı cinsiyet hanesinin düzeltilerek ‘kadın’ yazılmasına karar verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)