Cevap verme süresinin duruşma gününe kadar uzatılması dilekçe örneği

Cevap verme süresinin duruşma gününe kadar uzatılması Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız cevap verme süresinin duruşma gününe kadar uzatılması dilekçe örneğini görebilirsiniz.

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

(İhtiyati Tedbir Talebi Vardır)

CEVAP SÜRESİNİN

UZATILMASINI İSTEYEN

(DAVALI)         :                   

DAVALI VEKİLİ                   : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVACI           ::

DAVACI VEKİLİ                  :

DAVA KONUSU                    : ……. gereğince cevap verme süresinin duruşma gününe kadar uzatılması talebidir.

OLAYLAR                             : Müvekkilim aleyhine davacı tarafından açılan alacak davasına, …..günlük sürede cevap vermemiz mümkün değildir. ……. tarihinde çıkan yangında müvekkilim ve benim işyerim tamamen yanmıştır. Bu nedenle ….. günlük süre içerisinde davacının açmış olduğu alacak davasına cevap hazırlamamız da mümkün değildir.

SONUÇ VE İSTEM                : Davaya sunacağımız cevaba ilişkin sürenin ……….. maddesi gereğince ilk duruşmaya kadar uzatılmasına karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz. ../../..

Davalı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)