çekin zayii nedeniyle iptaline karar verilmesi dava dilekçe örneği

çekin zayii nedeniyle iptaline karar verilmesi davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız çekin zayii nedeniyle iptaline karar verilmesi dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNE

(İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR.)

DAVACI                                 :

ADRESİ                                 :

DAVACI VEKİLİ                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

ADRESİ                                 :

DAVALI                                 : Hasımsız.

DAVA KONUSU                    : ……. tarihli çekin zayii nedeniyle iptaline karar verilmesi talebidir.

OLAYLAR                             : 1- Müvekkilim …….. ……… Şubesinden almış olduğu …….. numaralı çekin zilyedidir. Ancak söz konusu çek, müvekkilimin arabasıyla kaza yaptığı ………. tarihinde karışıklıktan istifade eden kişiler tarafından diğer özel eşyaları ile birlikte çalınmıştır. Söz konusu kaza ve eşyalarımın çalınmasına ilişkin polis tarafından tutulan evraklar ekte sunulmuştur.

            2- Müvekkilime ait özel eşyalarla birlikte çalınan çek hamiline düzenlenen bir çek olduğu için çalınan çek karşılığı bankadan tahsil etme tehlikesi bulunmaktadır.

            3- Çekin bankadan tahsil edilmesini engellemek için ödeme yasağı konulmasını da içeren çekin iptali için iş bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : Banka kayıtları, tanık beyanı, polis kayıtları, tanık beyanları ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda saydığımız nedenlerle davamızın kabulü ile, öncelikle müvekkilimin …….. Şubesinden almış olduğu …….numaralı çekin ödenmesini önlemek üzere ödeme yasağı konulmasına ve söz konusu çekin iptaline karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. ../../..

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)