Çalışma belgesi verilmemesi sebebiyle tazminat dava dilekçe örneği

Çalışma belgesi verilmemesi sebebiyle tazminat davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız çalışma belgesi verilmemesi sebebiyle tazminat dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

İŞ MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVA                                     : Çalışma belgesi verilmemesi sebebiyle tazminat. ….. TL)

OLAYLAR                             : 1- Davacı müvekkil, davalıya ait …………… işyerinde uzunca bir süre çalışmış ve …./…./…… tarihinde karşılıklı anlaşarak iş akdine son vermişlerdir.

            2- İş akdinin sona ermesi sırasında davacı, yasada belirtilen çalışma belgesini davalıdan istemiş davalıda en kısa zamanda vereceğini belirterek talebi geçiştirmiştir.

            3- Müvekkil daha sonra başka bir iş aramaya başlamış ve ……………….. şirketinde iş bulmuş ancak çalışma belgesi olmadığından işi konusundaki bilgi ve tecrübesini ispat edememiş belgeyi getirene kadar da yerine başkası işe alınmıştır. Bundan sonra davacının yeniden iş arayıp bulması için …. aylık zaman geçmiş ve bu süreçte davacı, elinde çalışma belgesi olmaması sebebiyle zarara uğramıştır.

            4- Bu hususlar ekte sunulan iş başvuru formu, görüşme ve işe kabul beyanları, belge olmadığı için talebinin reddi ve yeni işe giriş tarihleri ile sabittir.

            5- Böylece davacı müvekkil, çalışma belgesinin olmaması sebebiyle boşta kaldığı ….aylık süre için asgari ücret üzerinden toplam …. TL) zarara uğramıştır.

            Bu zararın tazmini için işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.

Hukuki Sebepler                     :

Deliller :                                  Geç verilmiş çalışma belgesi, işe başvuru ve kabul edilmeme beyanları, yeni işe giriş belgesi, tanık beyanı ve her tür delil.

Sonuç Ve İstem                       : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davanın kabulü ile, …. TL (……) TL tazminatın faiziyle birlikte davalıdan tahsiline, yargılama gideri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)