Boşanmaya esas olacak terk nedeniyle ihtar gönderilmesi dava dilekçe örneği

Boşanmaya esas olacak terk nedeniyle ihtar gönderilmesi davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız boşanmaya esas olacak terk nedeniyle ihtar gönderilmesi dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

AİLE MAHKEMESİNE

İHTAR KARARI İSTEYEN :

KARŞI TARAF                    :

DAVA KONUSU                  : Boşanmaya esas olacak, terk nedeniyle ihtar gönderilmesi talebi.

OLAYLAR                           : 1- Talepte bulunan müvekkil ile karşı taraf …………. tarihinden beri evlidirler ve bu evliliklerinden biri … diğeri …. yaşında olmak üzere iki kız çocuğu dünyaya gelmiştir.

            2- Davalı ………………… ortak ikametgahı terk ederek …. aydır yukarıda belirtilen adreste kız kardeşinin yanında kalmaktadır. Kendisine eve dönmesi hususunda mektuplar yazılmış ve akrabalar araya girerek eve dönmesi hususunda iknaya çalışmışlardır. Ancak bunların hiç biri davalının eve dönmesi konusunda yeterli olmamış, müvekkilin ….aydır sürdürdüğü çabaya karşılık davalı eve asla dönmeyeceğini beyan etmekle yetinmiştir.

            Bu nedenlerle boşanma davasına esas teşkil etmek üzere Medeni Yasa hükümlerine göre ihtar kararı elde etme gereği hasıl olmuştur.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda arz edilen nedenlerle, davalının iki ay içinde müşterek haneye dönmesi, aksi taktirde boşanma davası açılabileceği yönünde gerekli ihtarın gönderilmesine karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. ../../..

Talep eden  Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)