Boşanma kararının tanınması ve tenfizi dava dilekçe örneği

Boşanma kararının tanınması ve tenfizi davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız boşanma kararının tanınması ve tenfizi dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                               :

VEKİLİ                                 : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                :

DAVA KONUSU                  : …….Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ……… tarih ve …………… sayılı boşanma kararının tanınması ve tenfizine karar verilmesi talebinden ibarettir.

OLAYLAR                           : 1- Müvekkilem ile davalı …….., İngiltere’nin …….. kentinde …….. tarihinde evlenmişlerdir. Evliliklerinden bir kız çocukları dünyaya gelmiştir.

            2- Taraflar karşılıklı anlaşarak ……. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ………. tarih ve ………… sayılı kararı ile boşanmışlardır. Mahkemenin kararı kesinleşmiştir.

            3- …….. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin …….. tarih ve ………sayılı ilamı Londra’da yeminli mütercime tercüme ettirilmiş ve bu çevirinin aslına uygun olduğu T.C. ……. Başkonsolosluğu tarafından da onaylanmıştır.

            4- Söz konusu nedenlerle müvekkilem ile davalının boşanma ilamının tanınması ve tenfizini talep etme zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER         :

DELİLLER                           : ………. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ………tarih ve …….. sayılı boşanma kararı, nüfus kaydı ve yasal her türlü delil.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda arz edilen nedenlerle, …….. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ……… tarih ve …….. sayılı boşanma kararının Türkiye’de tanınması ve tenfizine, yargılama giderleriyle vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)