Boşanma dava dilekçe örneği

Boşanma davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız boşanma dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVA KONUSU                    : Boşanma.

OLAYLAR                             : 1- Davalı …………… aleyhinde….. Aile Mahkemesinde …./…./…… tarihinde ……/…… sayılı dosya ile boşanma davası açılmış, ancak mahkeme tarafları dinlendikten sonra boşanmaya değil, bir yıl süreyle tarafların ayrılığına hükmetmiştir.

            2- Ayrılık kararının kesinleşmesi üzerinden 1 yıldan fazla süre geçmiş olup, yakınlarının ısrarlarına rağmen taraflar biraraya gelmemişler ve bundan sonra da bir araya gelmelerinin mümkün olmadığını beyan etmişlerdir. Bu durum davalının başkasıyla gönül bağı içerisinde olmasından da açıkça anlaşılmaktadır.

            3- Yukarıda saydığımız nedenler dolayısıyla müvekkilimin işbu boşanma davasını açma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : …. Aile Mahkemesinin ayrılık kararı, nüfus kaydı, tanık beyanı ve her tür deliller.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davanın kabulü ile, tarafların boşanmalarına, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)