Boşandığı kocanın soyadını kullanmaya izin verilmesi dava dilekçe örneği

Boşandığı kocanın soyadını kullanmaya izin verilmesi davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız boşandığı kocanın soyadını kullanmaya izin verilmesi dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                      : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                  :

DAVA                                     : Boşandığı kocanın soyadını kullanmaya izin verilmesi talebidir.

OLAYLAR                              : Davacı müvekkile ………………. ile evli iken …./…./…… tarihinde boşanmışlardır.

            2- Tarafların evlilikleri çok uzun süre devam etmiş ve bu sürede doktor olan müvekkile evlilik soyadı ile iyi bir kariyer yapmıştır.

            3- Boşandıktan sonra eski soyadını kullanamamak doktor olan müvekkileye maddi ve manevi zarar verecektir. Bu sebeple boşandığı kocasının soyadını kullanmak istemektedir. Ayrıca müvekkile çevresinde sevilip sayılan bir doktor olduğu için bu durum kocasına da hiçbir zarar vermeyecektir.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                             : Nüfus kaydı, doktor diploması, vergi kaydı, tanık beyanı vs. delil.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davanın kabulü ile, davacının boşandığı kocasının soyadı olan …………. soyadını kullanmasına izin verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)