Birden fazla kişiden hangisinin önce öldüğünün tespiti dava dilekçe örneği

Birden fazla kişiden hangisinin önce öldüğünün tespiti davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız birden fazla kişiden hangisinin önce öldüğünün tespiti dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVA KONUSU                    : Birden fazla kişiden hangisinin önce öldüğünün tespiti.

OLAYLAR                             : 1- Davacı müvekkil yurtdışında bulunduğu sırada bir trafik kazası olduğunu ve bu kazada eşi ile birlikte, eşinin anne ve babasının da öldüğünü öğrenmiştir.

            2- Daha sonra mirasçılık belgesi alarak yasal işlemleri yapmak için ilgili mercilere başvurduğu sırada veraset ve intikal vergisi için eşinden mal kalıp kalmadığı sorulmuş ve bunun içinde taraflardan kimin önce öldüğü önem arzetmiştir.

            3- Aynı trafik kazasında ölen eşi ile, eşinin anne babasından hangisinin önce öldüğünün tespiti için müvekkil adına işbu davayı açmak zorunlu olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : Nüfus kaydı, tanık beyanı, trafik kaza raporu, hastane kayıtları ve tüm yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davanın kabulü ile müvekkilin eşi ……………’nin, annesi ve babasından hangisinin önce hangisinin sonra öldüğünün tespit edilmesine karar verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)