bilisim hukuku

BİLİŞİM HUKUKU

Giderek gelişen ve ilerleyen teknoloji sayesinde insanlar arasında çok yakın etkileşimlerin olduğu gerçeğinden yola çıkılarak bilişim hukuku düzenlemelerine gidilmiştir. Genellikle insanlar ekonomik, sosyal ve teknik anlamda kullandıkları elektronik sistemlere yüklenen bilgileri koruma altına alma amacı güderler. Bunun en bilinen örnekleri internet ortamında yaşanmaktadır ve doğal olarak beraberinde bazı zorlukları da getirmektedir. Toplanan bilgiler elektronik ortamda toplanıp saklanırlar ve bu da onların kişisel hakları arasında yer alır. Oluşan ihtilafların çözüme kavuşturulması için hukukun devreye girmesi kaçınılmazdır. Bilimin tek dayanağı olan bilgi akışı, onun saklanması, gerektiği zaman kullanılması için günümüzün gelişen teknolojisi pek çok imkanlar sunulmaktadır. Bilgisayarlar bu verileri toplayıp saklamakta ve gerektiğinde de kullanmakta en temel araçlardır.

Bilişim nedir?

Kişilerin birbirleri ile iletişim kurarken kullandıkları ve etkileşim yaşadıkları ortamlar, bilişimin temelini oluşturur, karşılıklı olmasıyla özetlenebilir. Bir kişi bir başkasından bilgi alırken ortaya çıkan öğe bilişimin kendisidir ve hukuk ile bu temel öğeler koruma altına alınmışlardır. Örnek olarak en çok kullandığımız ve zaman geçirdiğimiz internet ortamını verebiliriz, bu sayede hemen herkes birbirleri ile paylaşımlar yapmakta, bilgi alışverişinde bulunmakta, iletişim kurmakta ve online alışveriş yapmanın keyfini yaşamaktadırlar. Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, bilimin esasını oluşturan bilgi akışı elektronik olarak sağlanıyor ve doğal olarak da bazı sorunların yaşanması kaçınılmaz oluyor. Akla ve mantığa uygun şekilde işlenen bilgi ve paylaşımlar, ulaşımı ve aktarımı sırasında bazı kötü niyetli kişilerin elinde istenmeyen sonuçların yaşanmasına da sebep olabiliyor.

Bilgi nedir?

Gözlemleyerek, araştırarak ve öğrenerek elde ettiğimiz gerçeklere bilgi diyoruz. Bilgi sadece bilimsel açıdan işimize yaramamakta, günlük hayatımızın rutini içinde de kullanacağımız en temel prensipler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilimin temeli saylan bilgi, insanlar arasında da karşılıklı alışverişler sayesinde yayılır ve toplanarak gerektiği zaman kullanılması için bilgisayarlara yüklenir. Bilişim hukukunun işlerlik kazanması için bilginin, akıl ve mantık çerçevesinde işlenebilir olması şarttır. Bilgiler eğer elektronik cihazlar aracılığı ile toplanıyor, işleniyor ve saklanıyorsa ancak o zaman bilişim hukukunun ilgi alanına girer. Bu şartlar oluşmamışsa bilişim hukukunun çalışması söz konusu olamaz. Eğer bilgi alışverişi sırasında bir ihtilaf yaşanıyorsa işte o zaman bilişim hukuku devreye girer ve olayı çözüme kavuşturur.

Bilişim Hukuku Kapsamı

İnternet hukuku, ifade özgürlüğü ve gizlilik kavramları bilişim hukukunun temelini oluşturur. Bilişim Hukukunu, Bilgi Teknolojisi Hukuku ve İnternet Hukuku olarak iki ana başlık altında inceleyebiliriz. Bilgi Teknolojisi Hukuku, bilgisayar programlarının nasıl dağıtılacağı konusundaki hükümlerle dijital hale getirilmiş olan bilgi hükümlerini içerir. Bilişim hukuku, bilgi paylaşımları ve alışverişleri sırasında bilginin korunmasını ve e-ticaret dediğimiz online alış verişlerdeki düzenlemeleri kapsamı altına alır. İnternet hukukuna ise, internet kullanımı sırasında oluşan hukuki meseleleri işler. İnternet kullanımı, ifade özgürlüğü ve güvenlik konularında da her zaman hukuk çerçevesinde alınan kurallarla belirlenmektedir. Olası sorunların çözüme kavuşturulması için yine bilişim hukukundan destek istenir.

BİLİŞİM SUÇLARI 

Birleşmiş Milletler Komisyonu ve Avrupa Birliği ortak olarak yayınladıkları bir raporda bilişim suçlarını 6 ana maddede incelemişlerdir. Buna göre;

  1. Bilgisayar sistemleri ile sağlanan erişimlere yetki olmadan ulaşım sağlama ve dinleme,
  2. Bilgisayarları sabote etmek,
  3. Bilgisayar aracılığı ile başkalarını dolandırmak,
  4. Yine bilgisayar kullanarak sahtekarlık yapmak,
  5. Yasal açıdan korunan bir yazılımı, izin almadan deşifre etmek ve kullanmak,
  6. Diğer suç unsurları ki bunları da alt başlıklar vererek öğrenebiliriz;

a.-Yasaların uygun bulmadığı yayınlar,

b.-Pornografik yayınlar,

c.-Hakaret içeren kötü paylaşımlar.

Kısaca bilişim hukuku için sayısal bilginin paylaşımı sırasında olabilecek tüm sorunlarla ilgilenen hukuk dalıdır denilebilir. Bilişim sistemleri ve ağları olarak bilinen yayın organlarında ve özellikle de internette kullanılan tüm ilişkiler bilişim hukukunun ilgi alanına girer. Bu konulardaki hak ve hukuk bilişim hukuku tarafından düzenleme altına alınır. Bilinen diğer hukuk dallarının hemen hepsinin bilişim hukuku ile doğrudan doğruya ilişkisi vardır. İnternette en çok bilinen kişisel verilerin paylaşımı sırasında ele geçirilecek olan bir çok bilgi kişisel hayata tecavüz olarak nitelendirilmektedir ve Türk Ceza Kanununda özel hayata dair işlenen suçlar kapsamında düzenlenmiştir. 135 ve 136.maddeler gereğince bu fiiller suç olarak belirtilmiş ve cezai yaptırımlar bilişim hukuku çerçevesinde uygulanmaktadır. Zira suç eylemi internet üzerinden işlenmiştir ve bilişim hukukun ilgi alanına girmektedir.

Bu yazımız da ilginizi çekebilir;  Arabuluculuk

Kamışlı Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu hem yeni kurulan hem de köklü teknoloji şirketleriyle çok yakın çalışmakta, yeni şirketlerin kuruluşlarında mevzuata uyum ve altyapının kurulabilmesi ile teknoloji şirketlerinin günlük faaliyetleri kapsamında gerek duydukları geniş bir hukuki çerçevede hukuk danışmanlığı hizmeti vermektedir.

Avukatlarımız e-ticaret şirketleri, içerik sağlayıcıları, yer sağlayıcıları, internet servis sağlayıcıları, dijital hizmet şirketleri, ödeme kuruluşları ve mühendislik şirketlerine mevzuata uyum, gizlilik sözleşmelerinin hazırlanması, müzakere edilmesi ve lisans konularında danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Bilişim hukuku kapsamında avukatlarımız, e-ticaret, pazar yeri ve sosyal medya şirketlerine gizlilik, kullanıcı ve üyelik sözleşmelerinin, veri koruma ve çerez (cookie) politikalarının hazırlanması, B2B, B2C ve C2C işlemler, mesafeli satış sözleşmeleri ve bilgilendirme formlarının hazırlanması, elektronik para ve ödeme sistemleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere geniş bir yelpazede danışmanlık hizmeti vermektedir. İtibar yönetimi de bilişim avukatlarımızın danışmalık verdiği alanlardan olup internetten içerik kaldırma ile hukuka aykırı içerikler sebebiyle erişim engelleme konuları da bilişim hukuku avukatlarımızın çalışma alanları içindedir.

Bu hali ile günümüzde Bilişim Hukuku ile ilgili en popüler olgu “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” na ilişkin düzenlemeler ve hukuki hizmetlerdir.

Kişisel verilerin korunması, bireylerin verilerinin başka kişi veya kuruluşlar tarafından yetkisiz kullanımına karşı sahip oldukları bir haktır. 6098 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) kabulü ile ülkemizde de yeni bir döneme girilmiş olup, anılan Kanun, vatandaşları veri sorumlusu olarak tanımladığı gerçek ve tüzel kişilere karşı birtakım haklarla donatırken veri sorumlularına da birtakım yükümlülükler getirmiştir. Bu yükümlülükler şirketlerin özellikle bilgi işlem ve insan kaynakları birimlerini ilgilendirmektedir.

KVKK’ya uyumun sağlanması amacıyla Kamışlı Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu olarak müvekkillerimize:

  • KVKK kapsamında müvekkillerin tâbi oldukları yükümlülüklerin tespiti ve analizi,
  • İlgili yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi bakımından müvekkillerin kullanmaları gereken veri kayıt sistemlerinin oluşturulması aşamasında IT departmanları ile gereken işbirliğinin sağlanması ve mevcut durumda kullanılmakta olan veri kayıt sistemlerinin KVKK kapsamındaki yükümlülüklere uyumlu hale getirilmesi bakımından gerekli desteğin sunulması,
  • Müvekkillerin KVKK kapsamında müşterileriyle veya iş ortaklarıyla akdetmeleri gereken sözleşmelerin hazırlanması ve/veya revize edilmesi,
  • KVKK kapsamındaki yükümlülüklere tam anlamıyla uyumun sağlanması bakımından Veri Sorumlusu bünyesindeki ilgili tüm departmanlara (hukuk, İK, IT, pazarlama, halkla ilişkiler vb.) şirket içi farkındalık eğitimlerinin sunulması hizmetlerini vermekteyiz.
Diğer Hukuki Makalelerimizi İncelemek İçin Aşağıdaki Başıklara Da Göz Atabilirsiniz.


Tüketici Hukuku ile ilgili aradığınız tüm bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
Sigorta ve Trafik Hukuku ile ilgili aradığınız tüm bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
Ceza Hukuku ile ilgili aradığınız tüm bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
İcra Hukuku ile ilgili aradığınız tüm bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
İş Hukuku ile ilgili aradığınız tüm bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
Aile Hukuku ile ilgili aradığınız tüm bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
Gayrimenkul Hukuku ile ilgili aradığınız tüm bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
Arabuluculuk ile ilgili aradığınız tüm bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
Miras Hukuku ile ilgili aradığınız tüm bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
Aküterya ve Tazminat Hukuku ile ilgili aradığınız tüm bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
Vergi Hukuku ve İdare Hukuku ile ilgili aradığınız tüm bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Similar Posts