bildirim yapılmadan borçlunun eşyalarının satışına icraca karar verilmesi dava dilekçe örneği

bildirim yapılmadan borçlunun eşyalarının satışına icraca karar verilmesi davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız bildirim yapılmadan borçlunun eşyalarının satışına icraca karar verilmesi dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

İCRA TETKİK MERCİİ MAHKEMESİNE

ŞİKAYETÇİ (DAVACI)     :

VEKİLİ                                 : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                :

KONUSU                              : …. İcra Müdürlüğü’nün ………. gün ve ………. sayılı işleminin kaldırılması talebinden ibarettir.

OLAYLAR                           : 1- Davalı ……….. müvekkilim hakkında …… İcra Müdürlüğü’nün ………. gün ve ……… sayılı takip dosyası ile icra takibinde bulunmuştur. Müvekkilimin gıyabında eşyaları icra müdürlüğünce haciz olunmuştur.

            2- Müvekkilime haciz tutanağı bildirilmeden böyle bir işlem yapılmıştır. …….. göre, bildirim yapılmadan müvekkilimin eşyalarının satışına icraca karar verilmesi yerinde değildir.

            3- Bu nedenle işbu şikayette bulunma zorunluluğu doğmuştur.

Hukuki Sebepler                  :

Deliller                                   : ….. …. İcra Müdürlüğü’nün ……… gün ve …….. sayılı takip dosyası ve yasal her türlü delil.

Sonuç Ve İstem                     : Yukarıda sunduğumuz nedenlerden dolayı, ….. İcra Müdürlüğü’nün …….. gün ve …….. sayılı işleminin kaldırılmasına karar verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)