basılı eser sahibi tekzip talebi gazete

basılı eser sahibi tekzip talebi gazete Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız basılı eser sahibi tekzip talebi gazete örneğini görebilirsiniz.

TEKZİP

…………..GAZETESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                                                       …………….

            Müvekkilim Gazeteci Yazar ………… hakkında…………….. tarihli gazetenin 17. sahifesinde ………derneği yöneticilerinin, yazarın “………” isimli son öykü kitabı hakkında  yapmış oldukları değerlendirme ile ilgili olarak “çocuk pornosu” suçlaması başlığı altında yayınlanan yazı ile ilgili olarak 5680 sayılı Basın Kanununun ”cevap ve düzeltme hakkı” nı düzenleyen 19. ncu maddesi gereğince yasal süre içerisinde gazetenizin tarihi belirtilen sahifesinde yayınlanması dileği ile cevap metni, yazarın vekili sıfatı ile ekte gönderilmiştir.

            Yayınlanmasını diler, saygılar sunarım.

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)