Bağımsız bölümünün bedeli karşılığı devri dava dilekçe örneği

Bağımsız bölümünün bedeli karşılığı devri davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız bağımsız bölümünün bedeli karşılığı devri dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

….. SULH HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                               :

VEKİLİ                                 : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                :

DAVA                                    : Cenin sebebiyle taksimin ertelenmesi talebi.

OLAYLAR                           : 1- Davacı müvekkile, muris …………….’in eşi ve mirasçısıdır.

            2- Murisin ölümü ile davacı eş, ekteki veraset ilamında görüldüğü gibi diğer bir takım mirasçılarla birlikte mirasa hak kazanmıştır.

            3- Ancak davacı müvekkile henüz hamile olup, terekenin taksiminin doğumuna kadar ertelenmesini talep etmektedir.

            Bu sebeple miras paylaşımının doğuma kadar ertelenebilmesi için işbu talepte bulunmak zorunlu olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER         :

DELİLLER                           : Veraset ilamı, doktor raporu ve her tür delil.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davanın kabulü ile, miras paylaşımının cenin’in doğumuna kadar ertelenmesine karar verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)