bağımsız bölümünün bedeli karşılığı devri dava dilekçe örneği

bağımsız bölümünün bedeli karşılığı devri davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız bağımsız bölümünün bedeli karşılığı devri dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

….. SULH HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACILAR                       :

VEKİLİ                                 : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                :

KONUSU                              : Davalının bağımsız bölümünün bedeli karşılığı devri talebinden ibarettir.

OLAYLAR                           : 1- Davalı, ………… ili, ………….. ilçesi, …………. mahallesi, ……… sokak …….. ada, …….. parsel sayılı taşınmaz üzerindeki apartmanın …… nolu dairesinin malikidir.

            2- Davalı yaklaşık 5 aydır dairesini kumarhane olarak kullanmaktadır. Günde onlarca kumar oynayan kişiler apartmana girip çıkmaktadır. Bu durum gerek müvekkillerimin ailesini ve gerekse mahalle sakinlerini rahatsız etmektedir.

            3- Davalıya defalarca yapılan ihtara rağmen bu tutumundan vazgeçmemiştir. Bu nedenle işbu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER         :

DELİLLER                           : Tapu kaydı, yönetim planı,  ….. Noterliği’nin …./…./…… tarih ve ……… yevmiye nolu ihtarı, keşif ve her türlü delil.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda arz edilen nedenlerle, davamızın kabulü ile davalının bağımsız bölümünün Kat Mülkiyeti Yasası hükümlerince bedeli karşılığında arsa payları oranında müvekkillerime devrine ve adlarına tapuya tesciline ve yargılama giderleriyle vekalet ücretinin davalı taraftan alınmasına karar verilmesini saygıyla vekaleten arz ile talep ederiz. …./…./…….

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)