Bağımsız bölümüne düşen masrafların tahsiline karar verilmesi dava dilekçe örneği

Bağımsız bölümüne düşen masrafların tahsiline karar verilmesi davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız bağımsız bölümüne düşen masrafların tahsiline karar verilmesi dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

….. SULH HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACILAR                       :

VEKİLİ                                 : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                :

DAVA KONUSU                  : Davalının bağımsız bölümüne düşen masrafların tahsiline karar verilmesi talebinden ibarettir.

OLAYLAR                           : 1- Davalı, ……… ili, …………… ilçesi …………… mahallesi ……….. sokak ……… ada, parsel sayılı taşınmaz üzerindeki apartmanın (X) nolu dairesinin malikidir.

            2- Davalı 4 aydır dairesine düşen apartman aidatını ödememektedir. Davalının hissesine düşen aylık apartman aidatı 150 TL’dir. Kendisine defalarca ihtar yapılmasına rağmen bu parayı ödememiştir.

            Bu nedenle işbu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER         :

DELİLLER                           : Tapu kaydı, bilirkişi raporu, keşif ve yasal her türlü delil.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda arz edilen nedenlerle, davamızın kabulü ile davalının hissesine tekabül eden dört aylık apartman aidatı toplam 600 TL’nın faiziyle birlikte tahsiline ve yargılama giderleriyle vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini vekaleten saygıyla arz ile talep ederiz.

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)