Ayrılık kararı verilmesi dava dilekçe örneği

Ayrılık kararı verilmesi davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız ayrılık kararı verilmesi dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                               :

VEKİLİ                                 : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                :

DAVA KONUSU                  : Ayrılık kararı verilmesi talebidir.

OLAYLAR                           : 1- Davacı müvekkil ile davalı …./…./…… tarihinde evlenmişler ve bu evliliklerinde biri .. yaşında diğeri ….yaşında olmak üzere iki kız çocuğu dünyaya gelmiştir.

            2- Evlilik birliği, son zamanlarda davalının kusurlu davranışları neticesinde müvekkilim için çekilmez hale gelmiştir. Söz konusu olumsuzluklar müvekkilimin iş hayatına da olumsuz bir şekilde yansımıştır.

            3- Müvekkilimin gerek iş hayatını ve gerekse evlilik hayatını devam ettirebilmesi için tarafların bir süre ayrı kalarak bu süre içerisinde kendilerini toparlamaları evlilik birliğinin geleceği açısından yararlı olacaktır.

            Bu nedenlerle iş bu ayrılık davasının açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER         :

DELİLLER                           : Nüfus kayıtları, tanık beyanları ve her türlü delil.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davamızın kabulü ile, taraflar hakkında ayrılığa hükmedilerek yargılama masrafları ile ücreti vekaletin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)