Ayıplı Mala İlişkin Beyan ve talepler dava dilekçe örneği

Ayıplı Mala İlişkin Beyan ve talepler davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız ayıplı mala ilişkin beyan ve talepler dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

TÜKETİCİ MAHKEMESİNE

ESAS NO                   : .

DURUŞMA GÜNÜ     : .

DAVACI                     : .

VEKİLİ                        : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                      : .

DAVA                         : Ayıplı Mal

AÇIKLAMALAR

            Dava dilekçemizde de ifade edildiği üzere müvekkil davalının faaliyette bulunduğu ………. adresindeki işyerinden (…….Mobilya Mağazası) ekte sunulan belgeden de anlaşılacağı üzere, yemek odası takımı, oturma odası grubu ve yatak gardırop,  satın almış, karşılığında dava dilekçesinde de belirtildiği üzere, …….. tarihinde ………. TL olmak üzere ödemeler yapıldığı, ödemelerin yapıldığı tarihten bir gün önce ise her ne kadar makbuzu bulunmamakta ise de güvene dayalı olarak ………. TL kaparo vermiş, ilerleyen süreçte de ……….. tarihinde ise ………. TL müvekkilim tarafından davalıya elden ödeme yapılmıştır.

            Bunun karşılığında ise elden düzenlenmiş bir makbuz verilmiş, bu ödemelerden sonra ise ………… TL daha ödenmesi için müvekkilim tarafından ………. TL’lik senet verilmiş senet ise yapılan anlaşmalar üzerine tarihsiz ve eşyalarının tamamının teslim olunması halinde ödenebileceği konusunda anlaşmaya varılmış ancak gönderilen malların ayıplı olduğu ortaya çıkınca ve faturada belirtilen eşyalarının tamamı müvekkilime teslim edilmeyince ………. TL’lik senet davalı tarafından icraya verilmiş ve gönderilen ayıplı mallar ortada iken ne yazık ki müvekkilimin evine icraya gidilmiş,  icraya konu olan eşyalar ise yediemin olarak müvekkilim …………’e teslim edilmiştir.

            Bu arada icra dosyasına itiraz yapılmış, şuanda ise takip durmuş olup,  icra takibine yapılan itiraz üzerine de herhangi bir karşı dava açılmamıştır.

            Şuanda müvekkilimin evinde bulunan fatura içeriğindeki anlaşma ve sözleşme içeriğine göre eşyaların tamamı özürlü ve ayıplı durumdadır. Müvekkilimin evinde bulunan eşyaların özellikle yemek odası lake tarzında beyaz olup, önden bakıldığında koltukların uç kısımlarında ve tepe noktalarında sürtünmelere bağlı olarak dökülmelerin  var olduğu, diğer eşyalara gelince ise yatak odasına kurulan gardırop,  müvekkilimin istemi siyah ve kahverengi olmaması konusunda aşırı ısrarcı olmasına karşın, isteğinin dışında içi tamamen siyah ve beyaz ve yine ledli istemesine rağmen ledsiz olarak verildiği ve tüm ürünler için ………. şeklinde yani yıl olarak garanti notunun düşüldüğü ayrıca, ……. yıl tam …….. yılda bakım notu düşüldüğü anlaşılmaktadır.

            Sözleşmeye konu olan ayna gelmemiş, ancak, daha sonra geldiğinde ise kendisinden ………. TL ek para istenmiştir. Esasen, firmanın yani davalının müvekkilim hakkında düzenlediği faturada sadece golf konsol aynası adı ile ifade edilen  bir yazı bulunmasına rağmen, söz konusu aynanın eksikliği defalarca müvekkilim tarafından dile getirilmiş, hatta davalı biz bunun örneklerini cep telefonuna yollayacağız, katalogu da göstereceğiz demelerine rağmen hiçbiri yapılmamış bu kez müvekkilimin kızı davalı firmayı arayarak firmaya “bu işi tatlıya bağlayın, beni de annemi de üzmeyin” diye yakındığı ve davalının mağazasına gittiği, mağazada mevcut olan aynayı görmesi üzerine, bari bunu getirin demesi sonucu aynayı eve getirdikleri  ve duvara asıldığı sırada yeniden kendisinden……. TL ek ücret istenmiş, istenilen ücretin yasal olmadığı hukuki dayanağının bulunmadığı, haksız bir talep olduğu tartışmasının çıkması üzerine müvekkilimin çocuğunun bu olayda basit tıbbi tedavi ile iyileşecek şekilde yaralandığı anlaşılmıştır.

            Her ne kadar müvekkilim ve kızı ilgili C.Savcılığına davalının işçileri hakkında basit yaralama ve kendisi hakkında da tehdit ve dolandırıcılık suçundan şikayette bulunulmuş ise de takipsizlik kararı verilmiştir.

            Bunun yanında golf tv ünitesinin iç acıcı bir görüntüsünün bulunmaması yana sıradan bir insanın anlayacağı gibi nerde ise ikinci el spot ürünü fiziki özelliğini taşımaktadır. Faturanın dördüncü paragrafındaki sandalyeye gelince sözleşmeye konu olan  vasıflara uygun olmaması ile nerde ise 3-4 sınıf düzeyde basit bir imalat ürünü olduğu açıkça anlaşılmaktadır.

            ………..Koltuk  hanesinde belirtilen eşyanın özellikle berjerin ayağı kırık iki koltuğunda hem ortadan yırtık hem de ayaklarının bulunmadığı anlaşılmasının yanında bir takım eklentileri bizzat müvekkilim tarafından yapılmıştır, bu eşyalarında ikinci el ürünü olabilecek düzeyde koltuklar olduğu açıklıkla anlaşılmaktadır. Hatta gelen davalının işçileri mevcut iki koltuğu marangoz aletleri kullanmak suretiyle evinde onarıp tamir dahi etmişlerdir.

            Faturanın ………. satırında soft ………. özelliğini taşıyan özellikle müvekkilimin kendisinde var olan rahatsızlığı ile ilgili olan ürün getirilmemiştir. Yine faturanın 7. Satırındaki belirtilen koltuğun ayağı bulunmamakta ve ayakları ise müvekkilimin evinde tamir edilerek koltuğa eklenmiş ve şuanda da takılan yerler bir bir dökülmeye başlamıştır.

            Faturada belirtilen yine Milano dolap ismi ile belirtilen eşya “müvekkilimin ifadesi ile gardırop, olabilir) kapakları takılmamış bir vaziyette getirilmiş, ısraren müvekkilim tarafından eksikliğin giderilmesini istemesine rağmen duyarsız kalınması nedeniyle müvekkilim başka bir mobilyacı getirtmek suretiyle arızayı gidermiş kapakları taktırmıştır. Bunun için dahi ek ücret ödemiştir.

            Şuanda eşyalar harap, yırtık, sökük, ikinci el özelliği vasfını taşıyan bir görümümde olup halen müvekkilimin evinde bulunmaktadır. Müvekkilimin özellikle yaşadığı bu olaylar nedeniyle moral varlığı sarsılmış, ruh dünyası bozulmuş birlikte yaşadığı kızı da aynı şekilde psikolojik yönden ruh sağlığı bozulmuştur. Halen davalı tarafından duyarsızlık ve ilgisizlik devam etmekte olup, müvekkilime eksik ve ayıplı mal verilmesine karşın, icra takibi bile yapmıştır.

SONUÇ VE İSTEM    : Bilirkişi incelemesi yaptırılarak, yargılama süreci sonucunda davanın kabulü ile, müvekkilimin davalıya ödemiş olduğu paranın ödendiği tarihten itibaren yasal faizi ile birlikte iadesi ile, yargılama gideri ile vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. ../../..

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)