Asıl kiracının ölümü nedeniyle kira sözleşmesinin feshiyle kiralananın dava dilekçe örneği

Asıl kiracının ölümü nedeniyle kira sözleşmesinin feshiyle kiralananın davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız asıl kiracının ölümü nedeniyle kira sözleşmesinin feshiyle kiralananın dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

SULH HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI (KİRALAYAN)   :

VEKİLİ                                 : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI (KİRACI)             :

DAVA KONUSU                  : Asıl kiracının ölümü nedeniyle kira sözleşmesinin feshiyle kiralananın tahliyesine karar verilmesi talebinden ibarettir.

OLAYLAR                           : 1- Davalıların murisi olan ………., mülkiyeti müvekkilim Kiralayan ……’ya ait olan ve …….. ili ……..ilçesi ……. adresinde bulunan dairede …….. başlangıç tarihli kira sözleşmesi gereğince kiracı olarak oturmaktaydı.

            2- Davalıların murisi ………, …….. tarihinde vefat etmiş ve söz konusu kiralananda da halen müteveffanın davalı mirasçıları ikamet etmektedir.

            3- Kiracının ölümü nedeniyle kira sözleşmesinin sona erdiği ve kiralananda bulunan mirasçıların kiralananı tahliye etmeleri için …….. Noterliğinin ……… tarih ve (………) yevmiye numaralı ihtarnamesi çekilmiş olmasına rağmen davalılardan herhangi bir cevap gelmediği gibi kiralananı da tahliye etmemişlerdir.

            4- Kiracının ölümü nedeniyle kira sözleşmesi feshedildiğinden kiralananın tahliyesine karar verilmesi için iş bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER         :

DELİLLER                           : …….. başlangıç tarihli kira sözleşmesi, ………… Noterliğinin ………. tarih ve (…………) yevmiye numaralı ihtarnamesi, Tapu Kayıtları, tanık beyanı ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda sayılan nedenlerle, davamızın kabulü ile, müvekkilime ait kiralananda kiracı olarak bulunan ve ……… tarihinde asıl kiracının ölümü nedeniyle kira sözleşmesinin feshine, asıl kiracının mirasçıları olan davalıların kiralanandan tahliyesine, yargılama masrafları ile vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)