Arsaya yapılan inşaatın yıktırılması dava dilekçe örneği

Arsaya yapılan inşaatın yıktırılması davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız arsaya yapılan inşaatın yıktırılması dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                               :

VEKİLİ                                 : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                :

DAVA KONUSU                  : Arsaya yapılan inşaatın yıktırılması, (…….TL)

OLAYLAR                           : 1- Davacı müvekkile ait, tapunun ….. ada, …… parsel numarasında kayıtlı taşınmazına davalı, kendi malzemelerini kullanarak inşaat yaptırmıştır.

            2- Davacı müvekkilin haberi ve izni olmadan davalı kendiliğinden bu inşaatı yapmıştır.

            3- Binanın yıktırılması fazlaca bir zarara sebep olmadığından yıkılarak, arsanın temizlenmesini ve davacının malzemelerini almasını talep ediyoruz.

            Bu sebeple işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER         :

DELİLLER                           : Tapu kaydı, keşif, bilirkişi incelemesi, tanık beyanı ve her tür delil.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davanın kabulü ile davacıya ait araziye davalının yaptırmış olduğu inşaatın yıktırılarak arsanın temizlenmesine, masraf ve ücreti vekaletin de davalıya yükletilmesine karar verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)