Arazi kayması sebebiyle sınır tespiti dava dilekçe örneği

Arazi kayması sebebiyle sınır tespiti davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız arazi kayması sebebiyle sınır tespiti dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                               :

VEKİLİ                                 : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                :

DAVA KONUSU                  : Arazi kayması sebebiyle sınır tespiti (……. TL).

OLAYLAR                           : 1- Davanın, tapunun …… ada, …….. parsel numarasında kayıtlı ……. mevkiindeki taşınmazı ile davalının aynı yerdeki taşınmazı birbirine sınırdır.

            2- Toprak kayması neticesinde arazilerin birbirlerine girmiş olması sebebiyle sınırlar gerçeği yansıtmamaktadır.

            Anılan taşınmazlar arasındaki sınırın yeniden tespit edilebilmesi için işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER         :

DELİLLER                           : Tapu kaydı, bilirkişi incelemesi, tanık beyanı ve her tür delil.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davanın kabulü ile, taraflara ait taşınmazlar arasındaki sınırın yeniden tespit edilmesine, yargılama gideri ile ücreti vekaletin de davalıya yükletilmesine karar verilmesini vekaleten saygılarımızla arz ve talep ederiz…/../..

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)