Anlaşmalı Boşanma Dava dilekçe örneği

Anlaşmalı Boşanma Davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız anlaşmalı boşanma dava dilekçesi örneğini görebilirsiniz.

AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI                   :

VEKİLİ                     : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI .

DAVALI                    :

DAVA                         : Anlaşmalı Boşanma,

OLAYLAR                :

            1– Müvekkilim davacı ile davalı ……… tarihinde evlenmişlerdir.

            2- Bu evlilikten ……… isimli bir kız çocukları bulunmaktadır.

            3– Müvekkilim ile davalı arasında süre gelen ruhi anlaşmazlık sebebiyle, evlilik birliği temelinden sarkılmıştır. Fikri ve ruhi geçimsizlik müşterek hayatlarını yaşanılmaz hale getirmiştir.

            Davalı eş de boşanmayı kabul etmiş ve aralarında protokol yapılmıştır.  Söz konusu protokol dilekçemiz ekinde sunulmuştur.

            Anlatılan nedenlerle tarafların boşanmalarına karar verilmesi için yargı organınıza başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ

NEDENLER             : 

DELİLLER               : Aile Nüfus Kayıt Tablosu, protokol vs.

SONUÇ VE İSTEM    : Yukarıda arz edilen deliller göz önüne alınarak müvekkilim davacı ile davalının boşanmasına karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. ../../..

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)