Alkol bağımlılığı nedeniyle kısıtlanma kararı verilmesi dava dilekçesi örneği

Alkol bağımlılığı nedeniyle kısıtlanma kararı verilmesi davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız alkol bağımlılığı nedeniyle kısıtlanma kararı verilmesi dava dilekçesi örneğini görebilirsiniz.

AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI                               :

VEKİLİ                                 : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                :

DAVA                                    : Alkol bağımlılığı nedeniyle kısıtlanma kararı verilmesi talebidir.

OLAYLAR                           : 1- Davacı müvekkile, davalının eşidir.

            2- Davalı uzun zamandan beri sık sık alkol kullandığı için artık bir bağımlı haline gelmiştir. Bu sebeple bir işte çalışmamakta, hazır elindeki mal varlığını da satarak tüketmekte ve böylece ailesinin geleceğini yoksulluk ile karşı karşıya bırakmaktadır.

            Böylece davalının kısıtlanabilmesi için işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER         :

DELİLLER                           : Nüfus kaydı, doktor raporu, tanık beyanı ve her tür delil.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davanın kabulü ile, davalı ……………. in kısıtlanmasına karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)