Alacaklılar toplantısı kararının kaldırılması dava dilekçe örneği

Alacaklılar toplantısı kararının kaldırılması davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız alacaklılar toplantısı kararının kaldırılması dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

İCRA TETKİK MERCİİ MAHKEMESİNE

DAVACI (ALACAKLI)      :

VEKİLİ                                 : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVA KONUSU                  : Alacaklılar toplantısı kararının kaldırılması talebinden ibarettir.

OLAYLAR                           : 1- Borçlu ………’ün iflası üzerine müvekkilim alacağını süresinde iflas masasına yazdırmış bulunmaktadır. Ancak alacaklılar toplantısında ……… tarihinde alınan ………. sayılı kararla müvekkilim alacağı …. sıraya kaydedilmiştir. Fakat bu kayıt yanlıştır.

            2- Bu nedenle, alacaklılar toplantısında alınan karara karşı ……… uyarınca sayın hakimliğinize başvurma zorunluluğu doğmuştur.

Hukuki Sebepler                  :

Deliller                                   : Alacaklılar toplantısında ………. tarihinde alınan ……….. sayılı karar, …….. sayılı iflas dosyası, alacaklılar sıra cetveli ve her türlü delil.

Sonuç Ve İstem                     : Gerekli incelemeler yapılarak, alacaklılar toplantısında …….. tarihinde alınan ………. sayılı kararın kaldırılmasını ve müvekkilimin alacağının …. sıraya yazılmasına karar verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)