aküterya ve sigorta hukuku

Aküterya Ve Tazminat Hukuku

Aktüerya Nedir ?

Aktüerya , finansal riskleri değerlendirerek bu riskler genelinde ortaya çözüm önerileri sunan ve çözüm önerilerinin ilerleyen dönemlerde ne gibi etkiler sağlayacağı konusundaki belirsizlikler hakkında raporlamaların yapıldığı, bütçe ve kar çizelgelerinin çıkartıldığı alana verilen isimdir. Daha çok sigorta sektörü ile ilişkili olduğu için Aktüerya, Sigortacılıktaki Risklerin ve riziko sonucu Tazminatların Hesaplanması ve Raporlanmasıdırda diyebiliriz.

Aktüer kime denir?

Aktüer, sigorta rizikoları ile primlerini istatistik ve olasılık hesaplamaları yoluyla tespit eden ve geleceğe yönelik stratejik değerlendirmeleriyle sigorta sözleşmelerinin temel ilkelerini belirleyen uzman kişidir. Görevi istatistik, olasılık hesaplamaları ve sigortacılık yasal düzenlemeleri ile sigorta prim, kar payı ve Tazminat Miktarının hesaplanması olan aktüer, olası rizikoların etkilerinin öngörülerek finansal zararların azaltılmasında ve ekonomik istikrarın sürdürülmesinde önemli rol oynar.

Trafik Kazası Veya İş Kazasına Bağlı Tazminat (Aktüer) Hesaplaması

Trafik veya iş kazalarında, ölümle sonuçlanan kazaya karışan mağdur yakınlarının hak edeceği maddi tazminatın hesaplanabilmesi için kazazedenin, kaza tarihindeki yaşı, desteklerinin belirlenmesi, kusur oranı, belgeli veya belgesiz gelir durumu, kazanç kaybı, aktif ve pasif dönem gelirleri gibi birçok faktör göz önünde bulundurulmaktadır.

Yaralanmalı kazalarda ise kazazedenin kaza tarihindeki yaşı, kusur oranı, belgeli veya belgesiz gelir durumu, kazanç kaybı, aktif ve pasif dönem gelirleri gibi birçok faktörün yanında Tam Teşekküllü Devlet Hastanesi ya da Adli Tıp Anabilim İhtisas Dairelerinden alacağı heyet raporuna göre sürekli ve geçici iş görmemezlik sebebiyle elde edilen “Kalıcı ve Geçici Maluliyet” raporu dikkate alınır. Birçok kritere göre aktüerler tarafından hesaplanan kaza tazminatı tutarı, Yerel Mahkemeler ve Yargıtay Hukuk Dairelerinin benimsediği hesaplama şekli olup, büromuzun hazırladığı aktüer hesabı, kazazedenin ya da yakınlarının hak ettiği tazminatı TAM ve NET olarak hesaplama imkanı sağlamaktadır. Hukuk büromuz nezdinde Av. Mehmet KAMIŞLI ve Av. Gonca AYAS KAMIŞLI Aktüer Hesaplama Uzmanı olup, aynı zamanda Aktüer Bilirkişi Sertifikasına sahiptirler.

Bu yazımız da ilginizi çekebilir;  Tüketici Hukuku

Trafik kazalarında kişilerin maluliyetleri veya ölüm dışında asıl bilinmesi gereken konu tazminatı nasıl tavandan alırız sorusu olmalıdır. Buradan bakıldığında Kamışlı Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu olarak yılların deneyimi ile şu sonuca vardığımızı üzülerek belirtmemiz gerekir. Maalesef sigorta firmaları kişiye veya araçlara sigorta yaparken ödemelerde gayet tavandan çalışırken kişilere ödeme noktasında en alt limitleri zorlamaktadırlar. Bu konudan mağdur yüzlerce müvekkilimize aktüer hesaplama yaparak gerçek alacakları rakamları belirterek dava yolu ile bu hakları tam alma noktasında çalışmalar yürütmekteyiz. Ayrıca ölümlü kazalarda da ödemeler eksik yapılmakta ve müvekkillerimize Aktüer Hesaplama yaparak kişilerin gerçek alacaklarını tespit ederek dava süreçlerini yürütmekteyiz.

Uygulamada en çok karşımıza çıkan nitelikli hesaplamalar aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır:

  • Destekten Yoksun Kalma Tazminat Hesabı (Örn: Ölümlü Trafik Kazası veya İş Kazası Tazminatı)
  • Geçici Maluliyet Maddi Tazminat Hesabı (Örn: Çalışılamayan süre Tazminatı)
  • Kalıcı Maluliyet Maddi Tazminat Hesabı (Örn : Kalıcı Sakatlığa ilişkin Tazminat)
  • Rücu Alacaklarının Hesaplanması (Örn : Sigorta şirketinin, sorumludan talep edebileceği miktar hesaplaması)
  • Aktüeryal Raporların Doğruluğunun Teknik Analizi (Örn: Bilirkişi Raporlarının teknik analize tabi tutularak yeniden değerlendirilmesi)

Hesaplama talepleriniz ve hukuki konunuzla alakalı daha detaylı bilgi edinmek için, Sigorta ve Trafik Hukuku veya İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku bölümlerini inceleyebilirsiniz.

Diğer Hukuki Makalelerimizi İncelemek İçin Aşağıdaki Başıklara Da Göz Atabilirsiniz.
Tüketici Hukuku ile ilgili aradığınız tüm bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
Sigorta ve Trafik Hukuku ile ilgili aradığınız tüm bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
Ceza Hukuku ile ilgili aradığınız tüm bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
İcra Hukuku ile ilgili aradığınız tüm bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
İş Hukuku ile ilgili aradığınız tüm bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
Aile Hukuku ile ilgili aradığınız tüm bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
Gayrimenkul Hukuku ile ilgili aradığınız tüm bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
Arabuluculuk ile ilgili aradığınız tüm bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
– Miras Hukuku ile ilgili aradığınız tüm bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Similar Posts