Aileye yakın bulunan başka bir kapalı cezaevine gönderilmem talepli dİlekçe örneği

Aileye yakın bulunan başka bir kapalı cezaevine gönderilme Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız aileye yakın bulunan başka bir kapalı cezaevine gönderilmem talepli dİlekçe örneğini görebilirsiniz.

ADALET BAKANLIĞI

CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

GÖNDERİLMEK ÜZERE

KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                                                              ………..

KONU                     :  Aileme yakın bulunan başka bir kapalı cezaevine gönderilmem talebine ilişkindir.

AÇIKLAMALAR

            1- Halen ……….Kapalı cezaevinde hükmen tutuklu olarak yatmaktayım.

            2-Daha önce kız kardeşimin ve yakınlarımın ……’de bulunması ve yaşlı olmaları sebebiyle ziyaretime gelememeleri dolayısıyla kendileri daha yakın temasta bulunma bağlamında dilekçe sunmuştum. Yüksek Bakanlıkça bu talebim …… Cezaevine sevkim konusu uygun bulunmuş isede, bu cezaevinin kapasitesinin dolu olması nedeniyle naklim yapılamadı.

            3- Nakil masrafları tarafımdan karşılanmak koşuluyla, Bakanlığınca uygun görüldüğü takdirde, …………………. cezaevlerine naklimin yapılmasını yüksek takdirlerinize saygı ile arz olunur.

                                    Hükmen Tutuklu Vekili

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)