Ailenin Korunmasına dair Kanun ile tedbir alınması talepli dava dilekçesi Örneği

Ailenin Korunmasına dair Kanun ile tedbir alınması talepli davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız ailenin korunmasına dair kanun ile tedbir alınması talepli dava dilekçesi örneğini görebilirsiniz.

……. AİLE MAHKEMESİNE

4320 Sayılı Kanun Gereği Tedbir Taleplidir.

DAVACI                   :

VEKİLİ                     : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                    :

KONU                                   : ………. Ailenin Korunmasına dair Kanunun değişik ……… sayılı Kanunun …….. Maddesi uyarınca fiziksel ve psikolojik şiddet ve tehdit, psikolojik baskı uygulayarak ailenin bütünlüğünü tehdit eden eş aleyhine ……… maddeleri uyarınca tedbir alınması talebidir.

AÇIKLAMALAR

            1-Müvekkilim davacı ile davalı ……., ………. tarihinde evlenmişler ve bu evliliklerinde de bir çocukları bulunmamaktadır.

            2-Evlilik bağı kurulduktan sonra taraflar arasında geçen anlaşmazlıklar sonucu  birlikte sürdürülmesi zor olan evliliği sonlandırmak adına anlaşmalı boşanma isteği ile protokol hazırlamışlar ve ……. Nöbetçi Aile Mahkemesine başvuruda bulunmuşlardır.

            3-Davanın açılmasından sonra taraflar arasındaki geçimsizlik hat safhaya varmış, özellikle 1 yıldan beri süre gelen davalının müvekkilim üzerinde uyguladığı fiziki ve özellikle de manevi baskılar sonucunda ruh sağlığı bozulmuş ve bu bağlamda da müvekkilim psikolojik tedavi görmeye başlamıştır.

            Bu bağlamda müvekkil şiddetli geçimsizlikle beraber eşinin kötü davranışları sebebiyle girmiş olduğu psikolojik deprasyon nedeniyle hakkında ilgili hastanece “depresif nöbet” teşhisi konmuş ve kendisine ilaç tedavisi uygulanmaya başlamıştır. Tedavisi sürmekte iken bu kez davalının ………. tarihi öncesi yaşanan olaylar ve Emniyette taşınan iddialar sebebiyle kendisindeki rahatsızlıklar artmış ve yeniden ilaç tedavisini çoğaltmaya başlamıştır.

            4-Dilekçemize ekli müvekkilimin emniyette verilen ifadesi çerçevesinde, müvekkil kendisine ait olan ve miras yolu ile intikal eden evine davalı ……… evin bakım ve onarımına katkıda bulunduğu iddiası ile anlaşmalı boşanmaya ilişkin dilekçeler ilgili Mahkemeye sunulduktan sonra evde kimsenin bulunmadığı ortamda müvekkilime tokat atarak kendisine “ben seni kötü hayattan kurtardım, sokaktan aldım bana …….. TL’lik senet imzalayacaksın” demek suretiyle içinde bulunduğu tehdit ve korku ortamı içerisinde sadece kendisini borçlandıracak ve rakam yazmak suretiyle ……… TL’lik senedi vermiştir. Akabinde başına daha büyük felaketler geleceği düşüncesi ile yatak odasında birikimi olan ve anahtarı da sürekli olarak kendisinde bulunan kasasından muhafaza ettiği paralarını alarak ayrılmış kız kardeşinin evine sığınmış ancak bu arada bununla yetinmeyen eşi davalı müvekkilimi bu kez hırsızlık iddiasında bulunarak hakkında şikayette bulunmuştur. Buna ilişkin Emniyet ifadesinde görüleceği üzere eşler arasında hırsızlık iddiasının geçerli olamayacağı bir yana oturduğu ev hem müvekkilime aittir hem de kendisinin birikimi sonucu oluşturduğu paradır. Müvekkil eşine eve ufak tefek yardımı yapılmış ise bunu bile karşılayacağını ifade etmesine karşın, davalı ısrarla elinde bulunan senedi tehdit aracı yaparak “hayır …….. TL vereceksin yoksa senedi gidip piyasaya satacağım” diyerek tehditlerini sürdürmüştür.

            5-Müvekkil bu haleti ruhiye içerisinde dövüleceği ve başına daha büyük işler geleceği panik ve korkusu içinde evinin anahtarlarını değiştirmiş, kendini korumaya almış iken davalı ne yazık ki  tekrar baskı ve zor kullanarak eve girmiştir. Halen müvekkilim üzerinde tehdit ve baskılarını sürdürmektedir.

            6-Müvekkil yukarıda arz edilen nedenlerle ve içinde bulunduğu psikolojik rahatsızlığı da giderek artmış olması sebebiyle büyük bir endişe içerisinde bulunmaktadır.  Günümüzde ülkemiz açısından bakıldığında şiddet mağduru kadınların bu tür olayları sürekli olarak yaşadığı gerek televizyon ve gerekse medyada izlendiği kadarıyla gerçek bir vakıadır ve bu hususunda en büyük mağduru kadın ve çocuklardır.

            Müvekkil üzerinde şiddetin gerek sözel, gerekse fiziksel ve psikolojik olarak uygulandığı sunulan belgelerle de sabit olmakla bu hususlar göz önüne alındığında Mahkemenize başvurma zorunluluğu doğmuş olduğu açıktır.

HUKUKİ SEBEPLER         : 

DELİLLER                           :  Nüfus kayıtları, tanık beyanı, bilirkişi incelemesi ve her türlü yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-……. tarihli kanunla değişik ……. Ailenin Korunmasına Dair Kanunun …. Maddesi uyarınca şiddet uygulayan eşin 1. Maddenin a.b.c.d.e.f bentleri uyarınca Mahkemenin öngöreceği süre ile müşterek aile konutundan uzaklaştırılmasına;

2-Davacıya karşı korkuya ve şiddete yönelik davranışlarda bulunmamasına,

3-Davacıya karşı hakaret ve kötü sözlerde bulunmamasına,

4-Müvekkile ait aynı çatı altında bulunan eşyalara zarar vermemesine,

5-Müvekkili iletişim vasıtalarıyla rahatsız etmemesine,

6-Silah ve benzeri zarar verici araçlarını zabıtaya teslim etmesine,

7-Tedbire uymadığı takdirde cezalandırılacağının ihtarına,

8-Koruma kararının Cumhuriyet Savcılığına bildirilmesine,

9-Duruşmasız olarak tedbiren, karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. ../../..

E K L E R      :

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)