Aile konutu hakkında karar verilmesi talepli dava dilekçe örneği

Aile konutu hakkında karar verilmesi talepli davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız aile konutu hakkında karar verilmesi talepli dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI                               :

VEKİLİ                                 : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                :

DAVA                                    : Aile konutu hakkında karar verilmesi talebi.

OLAYLAR                           : Taraflar karı-kocadır ve yukarıda belirtilen adreslerinde kiracı olarak oturmaktadırlar.

            2- Tarafların müşterek çocuklarından ……………. bu yıl ilköğretim okuluna başlayacaktır. Bu sebeple davacı, çocuğun kaydının yapılacağı okula daha yakın ve şimdiki evlerinden daha kullanışlı bir ev kiralamış olmasına rağmen davalı eş, şimdiki komşuları ile çok iyi komşuluk ilişkileri olduğunu, bütün arkadaş çevresinin burada olduğunu bu sebeple taşınmak istemediğini ileri sürerek kira akdinin feshi ile yeni kira akdine yanaşmamaktadır.

            3- Müşterek çocuklarının eğitimi için gerekli olmasına rağmen, kira akdinin feshine rıza göstermeyen davalı eş aleyhine sayın mahkemenin müdahalesini isteme zorunlu olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER         :

DELİLLER                           : Nüfus kaydı, öğrenci belgesi, tanık beyanı ve her tür delil.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre talebin kabulü ile, davalı eşin haksız itirazlarının nazara alınmadan tarafların yeni kira akdi yaparak taşınmalarına izin verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. ../../..

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)