aile hukuku

Aile Hukuku

Kamışlı Hukuk ve Arabuluculuk Büromuz, Adana ve çevresinde, Aile Hukuku’na ilişkin, özellikle Adana’da Boşanma Avukatlığı alanında, avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Boşanma, velayet, nafaka, katılma alacağı, katkı payı alacağı, babalık davası, soybağının kurulması, nesebin reddi gibi Aile Hukukundan doğan tüm davalar, zorlu, hukuki bilgiye muhtaç ve sıkı takip gerektiren davalar olduğundan bu tür davalarda hak kayıplarına uğramamak için konusunda uzman bir Aile Hukuku avukatından yardım almak çok önemlidir. Zira avukat yardımı ile tarafınızın dava öncesi ve dava sonrası yaşayacağı birçok olumsuzluktan kurtulma ve doğru sonuca ulaşma imkanı olacaktır.

BOŞANMA DAVALARI – AİLE HUKUKU

Her şeyden önce boşanma davası açabilmek için, bir boşanma nedeniniz olması gerekmektedir. Bunun dışında boşanma davası açmanız için hukuksal hiçbir engel yoktur. Boşanma davasının açılması, dava süreci, dava sonrası ile ilgili hususlar aşağıda kısaca özetlenmiştir.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası, hukuki deliller ile, boşanma nedenlerinin, boşanma sürecinde çocuğun velayeti, tedbirler, boşanmanın sonuçlarını içeren bir dilekçeyi Aile Mahkemesi’ne vererek açabilmektedir.

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Boşanma davasının ne kadar süreceği tamamen boşanmanın türüne bağlıdır. Taraflar anlaşmalı olarak boşanacaklar ise boşanma davası tek celsede sonuçlanır. Eğer tarafların uzlaşamadığı konular var ise bu durumda çekişmeli boşanma davası olacaktır ve çekişmeli boşanma davalarında yargılama uzun sürebilmektedir.

Boşanma Davası İçin Avukat Gerekli midir?

Boşanma davasını bir avukat olmadan açabilirsiniz. Başlattığınız bu boşanma sürecinin takibini siz yapmak durumunda kalacağınız için yazılı boşanma dilekçesine karşılık verecek olan diğer tarafa cevap süresi içinde geri cevap vermeniz gerekmektedir. Ayrıca süreye bağlı delil ve tanık listelerinin sunulması, hak etmek istediğiniz tazminatın belirlenmesi gibi birçok işlemi zamanında gerçekleştirmeniz hak kaybı yaşamamak için önem arz etmektedir. Boşanma davaları zorlu ve süreler yönünden sıkı takip gerektiren davalar olduğundan hak kaybına uğramamak ve davanın takipsizliğe uğramaması açısında bir avukat ile çalışmakta fayda vardır.

bo%C5%9Fanma1

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI

Anlaşmalı boşanma davası, her iki tarafın, mal rejimi, velayet, nafaka gibi tüm konularda anlaştığı boşanma türüdür. Anlaşmalı boşanma yapabilmek için 1 yıl süre ile evli kalmış olma şartı aranır. Anlaşmalı boşanma davası açan kişiler, anlaşmalı boşanma protokolünü de imzalar. Bu protokol anlaşmalı boşanma için uzlaşma yapıldığını gösteren bir belge niteliğindedir.

bo%C5%9Fanma2

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA

Eşlerin mal rejimi, velayet, tazminat, nafaka gibi konularda bir anlaşmaya varamadığı ve farklı taleplerde bulundukları boşanma davasıdır. Bu dava anlaşmalı boşanma davalarına göre daha uzun sürmektedir. Boşanmanın lehinize ve sağlıklı sonuçlanması için iyi bir boşanma avukatı ile çalışmanızı öneririz.

Bu yazımız da ilginizi çekebilir;  Gayrimenkul Hukuku
bo%C5%9Fanma3

VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ DAVASI

Velayet davasında, çocuğun velayetine ilişkin verilen karar nihai olmayıp Türk Medeni Kanunu’nun 183. maddesine göre değişen olguların zorunlu kılması halinde hakim, re’sen veya ana babadan birinin talebi üzerine gerekli önlemleri alır. Değişen şartlara göre velayetin değiştirilmesi ancak hakim kararıyla mümkündür. Bu kapsamda velayete ilişkin değişiklik talep eden anne veya baba, çocuğun menfaatine aykırı durumların geliştiği gerekçesine dayanarak velayetin değiştirilmesini talep edebilir. Bu davalar uygulamada velayetin değiştirilmesi davası olarak anılmaktadır.

Kanunda çocuğun velayetinin değiştirilmesine neden olabilecek olgulara örnek olarak boşanmış anne ve babanın başkasıyla evlenmesi, başka bir yere gitmesi veya ölmesi verilebilir. Özellikle çocuk kendisine bırakılmış olan anne veya babanın ölmesi halinde velayet, kendiliğinden diğerine geçmemekte; bu hususta da hakim kararı gerekmektedir.

Çocuğun velayetinin değiştirilebilmesi (Velayetin Değiştirilmesi Davası) için velayet hakkına sahip taraftan çocuğun velayetinin alınmasını gerektirecek haklı bir sebebin varlığı gereklidir. Velayetin değiştirilmesi davası belirli bir süreye tabi olmayıp çocuğun menfaatini gerektirdiği takdirde her zaman açılabilecek bir davadır.

Aile Hukuku, kamu düzenini yakından ilgilendiren, kapsamlı, gelişen ve değişen birçok hukuk kurallarına bağlı bir Hukuk türüdür. Uygulamada Aile Hukuku Alanında müvekkillerimize en sık destek verdiğimiz Hizmetlerimiz;

 • Mal Rejimi Sözleşmelerinin Hazırlanması,
 • Anlaşmalı Boşanma Protokolü Düzenlenmesi,
 • Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Davalarının Takibi,
 • Nafaka Davalarının Takibi,
 • Velayet Davalarının Takibi,
 • Boşanmadan Kaynaklı Maddi ve Manevi Tazminat Davalarının Takibi,
 • Tanıma ve Tenfiz Davalarının Takibi,
 • Boşanmada Ziynet Eşyaları Davalarının Takibi,
 • Eşler Arasındaki Mal Rejiminin Tasfiyesi Davaları,
 • Soy Bağı Kurulması Davalarının Takibi,
 • Nesebin Reddi Davalarının Takibi,
 • Nişanın Bozulmasından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Zararların Giderilmesi,
 • Evlat Edinme Davalarının Takibi,
 • Aile Konutu Şerhinin Tapu Kütüğüne İşlenmesi ve Benzeri Konularda Hukuki Danışmanlık Verilmesi.

Boşanma ve Aile Hukuku davaları özel bir ilgi ve uzmanlık gerektiren davalardır. Kamışlı Hukuk ve Arabuluculuk Büromuz, Aile Hukuku Avukatlığı konusunda Aile kavramının önemine bina’en, boşanma davası sırasında ve sonrasında müvekkillerimize ihtiyaç duydukları tüm manevi ve hukuki desteği sağlamakta ve kendilerine Aile Hukuku konusunda danışmanlık yapmaktadır.

Similar Posts