Adalet Bakanlığı kararın yazılı emirle bozulması karar düzeltme yargılama dilekçe örneği

Adalet Bakanlığı Kararın Yazılı Emirle Bozulması Karar Düzeltme Yargılama Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız adalet bakanlığı kararın yazılı emirle bozulması karar düzeltme yargılama dilekçe örneğini görebilirsiniz.

ADALET BAKANLIĞINA

GÖNDERİLMEK ÜZERE

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

YAZILI EMİRLE

BOZMA İSTEYEN

DAVACI                              : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI  

SUÇ                                      :

İSTEM                                 :  …./……/……. tarihinde……/…… esassayı ile verilen kararın  yazılı emir ile bozulması istemi

OLAYLAR                           :

            …../…./….. tarihinde…../…. Esas sayılı kararı ile…. suçundan mahkûm oldum. Karar Yargıtay’dan geçmeden kesinleşmiştir. Mahkemece verilen suç ile hiçbir ilgim yoktur….. benim….. suçundan mahkûm olmam gerekirken yanlış maddeler uygulanmak suretiyle mahkûm oldum. Yanlış uygulamanın yasa yararına bozulmasının sağlanması için Başsavcılığınıza başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER        : CMK ve ilgili kaynaklar

DELİLLER                          : Mahkûmiyet dosyası vs.

SONUÇ                                : Yukarıda arz edilen deliller karşısında yanlış uygulamanın yasa yararına kaldırılarak mağduriyetimin önlenmesini arz ederim.

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)