Ad Hakkının tespiti dava dilekçe örneği

ad hakkının tespiti dava dilekçe örneği hakkında genel bilgi

Aşağıda sizin için hazırladığımız ad hakkının tespiti dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DAVACI                               :

VEKİLİ                                 : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                :

DAVA KONUSU                  : Ad Hakkının tespiti talebidir.

OLAYLAR                           : 1- Davacı müvekkil adıyla ve eserleriyle tanınmış, sevilen sayılan bir yazardır.

            2- Davalı ise gerçek adı başka olmasına rağmen müvekkilin adını kullanarak kitap yazmaktadır. Bu durum müvekkilimizi maddi ve manevi olarak mağdur etmektedir.

            3- …………… adını kullanma hakkının müvekkilime ait olduğunun, bu adı davalının ve başkalarının kullanmalarının yasaya aykırı olduğunun tespiti için işbu davayı açmak zorunda olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER         :

DELİLLER                           : Nüfus kayıtları, tanık beyanları, basılı eserler ve tüm yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere binaen ………………….. adının davacıya aidiyetine, davalının bu adı kullanmasının yasaklanmasına ve kararın gazetelerde ilan edilmesine, mahkeme masrafları ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla, 

                                               Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)