Ad hakkına tecavüz sebebiyle manevi tazminat davası dilekçe örneği

ad hakkına tecavüz sebebiyle manevi tazminat davası dilekçe örneği hakkında genel bilgi

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                               :

VEKİLİ                                 : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                :

DAVA KONUSU                  : Ad hakkına tecavüz sebebiyle manevi tazminat.

OLAYLAR                           : 1- Davacı müvekkil adıyla ve ciddi edebi eserleriyle tüm ülkede tanınmış, sevilen, saygın bir yazardır.

            2- Davalı ise, gerçek adı başka olmasına rağmen müvekkilin saygınlığı ve kitaplarının tirajından istifade etmek için müvekkilin adıyla, kitap yayınlamıştır. Kitabın yayımı üzerine çeşitli gazetelerde müvekkil aleyhine haberler yapılmış, saygınlığını yitirdiğinden bahsedilmiş ve büyük tepki toplamıştır. Bu durum da müvekkili ayrıca büyük elem ve ızdıraba sevk etmiştir.

            3- Bu husus davacıyı maddi olarak zarara uğrattığı gibi, tecavüz sebebiyle müvekkilin şeref ve haysiyetiyle oynandığı ve yazarın incindiği, mesleki kariyerinin manen de zarar gördüğü aşikardır.

            Bu sebeplerle işbu manevi tazminat davasını açmak zorunlu olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER         :

DELİLLER                           : Yayımlanmış kitaplar, gazete küpürleri, tanık beyanları ve her tür delil.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davamızın kabulü ile …….. TL manevi tazminatın, davalının kitap yayınladığı tarihinden itibaren faiziyle birlikte davalıdan tahsiline, masraf ve ücreti vekaletin de davalıya yükletilmesine karar verilmesini dilerim. 

            Arz ederim. Saygılarımla, 

EK:     Vekaletname.

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)

Bu yazımız da ilginizi çekebilir;  Tüm borçların itfa ödeme nedeniyle iflasın kaldırılması dava dilekçe örneği

Similar Posts