AD DEĞİŞTİRME DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

ad değiştirme davası dilekçe örneği hakkında genel bilgi

Aşağıda sizin için hazırladığımız ad değiştirme davası dilekçe örneğini görebilirsiniz.

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                    : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                  :

DAVA KONUSU                    : Ad Değiştirilmesi Davasıdır.

OLAYLAR                              : 1- Davacı müvekkilin gerçek ve bilinen adı “….” olduğu halde, nüfus kaydına her nasılsa “……” olarak yazılmıştır.

            2- Bu husus posta işlemlerinde, resmi yazışmalarda, resmi belge tanzimlerinde ve özellikle günümüzde elektronik ve bilgisayar ortamlarındaki isimlere göre yapılan aramalarda büyük sıkıntı ve karışıklıklara sebep olmakta müvekkil çoğu zaman mağdur duruma düşmektedir.

            3- Ekte sunulan diploma ve sertifika örneklerinde olduğu gibi, ilgililerin kayıtlara dikkat etmeden bilinen şekliyle müvekkilin adını “Rahmi” olarak yazmalarından ötürü de birçok kereler kimliğimizi ispat etmek zorunda kalmış bulunuyoruz.

            Bu zorunlu ve haklı sebeplerle işbu isim değişikliği davasını açmak zorunlu olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                             : Nüfus kaydı, diploma ve sertifika örnekleri, tanık beyanı vs. delil.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davanın kabulü ile, müvekkilin “……..” olarak yazılmış bulunan adamın “…….” olarak değiştirilmesine karar verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)

Bu yazımız da ilginizi çekebilir;  Vasiyet alacaklısından verileni geri isteme dilekçe örneği

Similar Posts